Nhợ hiệu hai con cá số 9

Nhợ hiệu hai con cá số 9

0

Đánh giá:  
Thêm vào mục yêu thích

Chi tiết sản phẩm

Mô tả

  • - Làm dây nhợ căng xây dựng;
  • - Làm dây thả diều;
  • - Làm dây cắm câu, dây nhấp ếch hoặc cá;
  • - Làm chỉ may vá lưới, đan lưới đánh cá…

Bình luận