Ma ni 8 tấn

Ma ni 8 tấn

0

Đánh giá:  
Thêm vào mục yêu thích

Chi tiết sản phẩm

KHẢ NĂNG 2 tấn
TẢI TRỌNG Tải trọng kiểm chứng = SWL(WLL)x2, tải trọng phá vỡ = SWL(WLL)x6

Mô tả

- Ma ni 8 tấn là sản phẩm dùng để nối ghép giữa dây cáp hoặc xích với công ten nơ hay các cuộn hàng, đặc biệt với các loại ma ní chất lượng cao có thể được dùng đẻ nối giữa hai mắt xích.

- Các công trình, công xưởng, kho hàng đều cần dùng đến ma ní vì nó mang tính chất cơ động cao có thể nối dài các đoạn cáp hay xích, và có thể gắn kết một cách chắc chắn với các móc, tăng đơ hay chốt cột.

Bình luận