Bật javascript

Bật/ tắt JavaScript trên Google Chrome, Firefox và IE

Cách bật và tắt JavaScript trên trình duyệt Chrome:

Bước 1: Vào Setting bằng cách nhấn vào hình có 3 dấu gạch ngang như (1), chọn Setting (2)

Bước 2: Chọn Show advanced settings...(3)

Bước 3: Tìm Privacy chọn Content settings...(4)

Bước 4: Trong Content settings tìm JavaScript chọn Alow… (cho phép) hoặc Do not…(không cho phép) như số (5). Nhấn Done (6) để xác nhận.

tat JavaScript tren trinh duyet google chrome firefox ie


Cách bật và tắt JavaScript trên trình duyệt Firefox:

Bước 1: Từ giao diện chính, các bạn nhấp chuột vào thanh địa chỉ và gõ about:config (1). Click vào I'll be careful, I promise! (2)

Bước 2: Tìm javascript.enabled

Sau khi thực hiện bước 1 một hộp thoại hiện ta trong đó có javascript.enabled việc của chúng ta là tìm nó. Để tìm nó ta đánh vào javascript.enabled như (3)

Bước 3: Bật/tắtJavaScript.

Sau khi tìm được javascript.enabled ta có 2 cách để bật/tắt Javascript: nhấn chuột trái 2 lần hoặc chuột phải chọn Toggle (4)

Bat tat JavaScript tren trinh duyet web


Cách bật và tắt JavaScript trên trình duyệt IE:

Để bật tắt JavaScript trên trình duyệt IE ta thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Bật hộp thoại Internet Options

Từ Tools (1) chọn Internet Options (2)

tat javascript tren google chrome

Bước 2: Mở hộp thoại Security Settings

Để mở được Security Settings từ hộp thoại Internet Options chọn Security (3) chọn Custom level....(4)

Bước 3: Bật/ tắt JavaScript.

Để bật/ tắt JavaScript từ hộp thoại Security Setting chọn Scripting of Java applets (5), bạn chọn Disable hoặc Enable để tắt/ bật Javascript. Cuối cùng, click Ok (6) để hoàn tất.

tat javascript tren trinh duyet firefox

tat javascript tren trinh duyet ie